Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił»

Łk 5,10

26.10.2020
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,