Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (...)

Dz 2,4

07.08.2020
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,