Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.

Rdz 1,3

28.10.2021
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,