Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił»

Łk 5,10

27.04.2018
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,