Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Ga 5,1

22.08.2019
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,