Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Mt 3,17

19.12.2018
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,