Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (...)

Dz 2,4

21.05.2018
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,