Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Ga 5,1

13.08.2022


Koinonia Jan Chrzciciel realizuje dzieło ewangelizacji – głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego - przez Domy modlitwy (ewangelizacyjne, godzinne, cotygodniowe spotkania w domach) oraz kerygmatyczne kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jej pierwszym i najważniejszym charyzmatem jest przyjaźń, która czyni ewangelizację bardzo skuteczną. Wymiar charyzmatyczny i otwartość na dary Ducha Świętego doświadczamy w modlitwie wspólnotowej, wstawienniczej, przez posługi i służbę na rzecz wspólnoty i Kościoła. Wspólnotowość Koinonii Jan Chrzciciel w Białymstoku to comiesięczne spotkania formacyjne – Agapito oraz święta wspólnotowe– Koinonie.

Koinonia Jan Chrzciciel w Białymstoku jest częścią wspólnoty o zasięgu międzynarodowym. Powstała w roku 1978 we Włoszech. Jej założycielem jest o. Ricardo Arganaraz. Wspólnota po raz pierwszy została zatwierdzona dekretem w 1996 rokuprzez Biskupa Pilzna Frantiska Radkovsky'ego jako stowarzyszenie prywatne wiernych (kan. 299§3 KPK) i jako taka została rozpoznana przez biskupów wielu krajów. Obecnie ma miejsce ewolucja jej formy prawnej w Kościele.

W lokalnym Kościele białostockim wspólnota spotyka się w domu Ojców Werbistów w Kleosinie k. Białegostoku. Intensywnie współpracujemy również z diecezjalną Radą Ruchów Katolickich oraz działamy w Białostockim Środowisku Nowej Ewangelizacji.

Sercem polskiej Koinonii Jan Chrzciciel jest Oaza w Radzicu Nowym k/Lublina, w której żyją siostry i bracia konsekrowani, a wśród nich Koordynator Krajowy Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce.

 
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,