Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Mt 3,17

17.09.2021

   Świadectwa osób:

Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,