Koinonia | Domy modlitwy | Świadectwa | Aktualności

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.

Rdz 1,3

17.09.2021

   Aktualności:
Więcej o Koinonii

© 2007, Koinonia GB, rzeczywistość Białystok,